โพสเมื่อ 24/12/2013 เวลา 5:01 pm
จำนวนครั้งที่เช้าชม : 1775976

ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2555-2560 พร้อมเฉลย

 

ข้อสอบ วิชาสามัญ ปี 2555-2560 พร้อมเฉลย

 

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2555 (สอบ ม.ค. 2555)

           - คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

           - ฟิสิกส์ + เฉลย คลิกที่นี่

           - เคมี + เฉลย คลิกที่นี่

           - ชีววิทยา คลิกที่นี่

           - ภาษาไทย คลิกที่นี่

           - สังคมศึกษา คลิกที่นี่

           - ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2556 (สอบ ม.ค. 2556)

           - คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย ตอนที่ 1 คลิกที่นี่ ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

           - ฟิสิกส์ + เฉลย คลิกที่นี่

           - เคมี คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

           - ชีววิทยา คลิกที่นี่

           - ภาษาไทย คลิกที่นี่

           - สังคมศึกษา คลิกที่นี่

           - ภาษาอังกฤษ + เฉลย คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2557 (สอบ ม.ค. 2557)

           คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

           ฟิสิกส์ คลิกที่นี่

           เคมี คลิกที่นี่  + เฉลย คลิกที่นี่

           ชีววิทยา คลิกที่นี่

           ภาษาไทย คลิกที่นี่ 

           สังคมศึกษา คลิกที่นี่

           ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ ปี 2558 (สอบ ม.ค. 2558)

           คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ 

           ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ 

           เคมี คลิกที่นี่  เฉลย คลิกที่นี่

           ชีววิทยา คลิกที่นี่ 

           ภาษาไทย คลิกที่นี่ 

           สังคมศึกษา คลิกที่นี่ 

           ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ 

 

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2559 (สอบ ธ.ค. 2558)

           คณิตศาสตร์ 1 คลิกที่นี่ + เฉลย คลิกที่นี่

           ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ 

           เคมี คลิกที่นี่

           - ชีววิทยา คลิกที่นี่ เฉลย คลิกที่นี่

           ภาษาไทย คลิกที่นี่ 

           สังคมศึกษา คลิกที่นี่ 

           ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

           คณิตศาสตร์ 2 + เฉลย คลิกที่นี่

 

ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2560 (สอบ ธ.ค. 2559)

           คณิตศาสตร์ 1 + เฉลย คลิกที่นี่

           ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ 

           สังคมศึกษา คลิกที่นี่

           ภาษาไทย คลิกที่นี่

           คณิตศาสตร์ 2 + เฉลย คลิกที่นี่

 

ขอขอบคุณ ที่มา ไฟล์ข้อสอบ วิชาสามัญ จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

          SlideShare รวมข้อสอบ gat pat 9 วิชา

          Facebook : Bio by Oat

          - skyDrive รวบรวมไฟล์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ โดย เอกพล อนันตภูมิ

          Facebook : คลินิกการศึกษา ::: พาราเซตามอล+

          Facebook : ติวสอบกสพท.และ7 วิชาสามัญ

          Facebook : คณิตมัธยมปลาย , ภาษาอังกฤษมัธยมปลายเคมีมัธยมปลาย , ฟิสิกส์มัธยมปลาย ,  ชีววิทยามัธยมปลาย

          Enconcept E-Academy

          เคมี อ.อุ๊

          อาจารย์ บุญช่วย ภัทรเลิศศิริ

          อาจารย์ สนธยา เสนามนตรี

          - อาจารย์ ดร.ธนพงษ์ กรีธาดำรงเดช หรือ อ.บิ๊ก A.BIG CENTER 

          อาจารย์ Rath Limprasittiporn Website : http://rathcenter.com

          อาจารย์ Sila Sookrasamee คุณครูวิชาคณิตศาสตร์ Facebook : Teacher Toon Official Fanpage

          - พี่อุ๋ย http://www.tutoroui.com และ http://www.tutoroui-plus.com

          ชูเกียติ ตันติวงศ์ – ชูเส็ง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ทุกคน ที่ร่วมกันแชร์ไฟล์ข้อสอบ 7 วิชาสามัญ

 

P'Dome